Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą! Dziękujemy Polakom za wsparcie i pomoc dla Ukrainy! 🇺🇦
PL | ENG

Polityka Prywatności

W wydaniu z 28 listopada, 2022

Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności („Polityka”), aby zapoznać cię z tym, jak Unitra ltd. („Firma”, „My”, „Nas”, „Otomistrz”) gromadzi, przetwarza, przechowuje i chroni dane osobowe Użytkownika, które otrzymujemy w odniesieniu do użytkownika zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Dla celów niniejszej klauzuli termin (“Ty”, “Twój”, “Użytkownik”) oznacza każdą osobę fizyczną i/lub firmę, która odwiedza naszą Platformę dostępną na stronie internetowej https://oto-mistrz.pl/, a termin “Dane osobowe” oznacza pewne informacje, które identyfikują Cię jako konkretną osobę i/lub firmę lub mogą być wykorzystane do kontaktu lub identyfikacji.

Korzystając z naszej Platformy, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich Danych osobowych w sposób opisany dalej w niniejszej Polityce.  

1. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE I METODY ICH GROMADZENIA

DZIAŁAJĄC JAKO OSOBA FIZYCZNA, KIEDY STAJESZ SIĘ NASZYM KLIENTEM LUB USŁUGODAWCĄ, KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI LUB POZOSTAWIAJĄC SWOJE OPINIE, STAJEMY SIĘ ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH ZGODNIE Z RODO. OZNACZA TO, ŻE MUSIMY DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH, PRZETWARZAĆ JE ZGODNIE Z PRAWEM I INFORMOWAĆ CIĘ, CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI.

Nie prosimy o dane osobowe, chyba że naprawdę ich potrzebujemy. Zbieramy Dane osobowe, aby móc zapewnić Ci bezpieczny, szybki i wydajny dostęp do Platformy. Aby to zrobić, musimy gromadzić informacje umożliwiające identyfikację użytkowników.

Pamiętaj, że zbieramy i przetwarzamy twoje Dane osobowe na podstawie twojej zgody i uzasadnionych interesów. Takie gromadzenie i przetwarzanie Państwa Danych Osobowych nie naruszy żadnych Państwa praw i interesów, a my nie będziemy wykorzystywać Państwa Danych Osobowych do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie.

Korzystając z naszej Platformy i/lub odwiedzając naszą STRONĘ internetową, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie twoich Danych osobowych zgodnie z poniższymi Zasadami.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności wraz z warunkami użytkowania i Polityką korzystania z plików cookie.

O ile nie określono inaczej, wszystkie warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają takie same znaczenie, jak w Warunkach użytkowania.

1.1. Informacje, które groamdzimy

Gromadzimy następujące rodzaje informacji, które są z tobą powiązane:

a. Poprzez Rejestrację

Podczas korzystania przez ciebie z Platformy jako Dostawcy Usług, mamy prawo gromadzenia twoih Danych osobowych podczas procesu rejestracji i korzystania z naszej Platformy.

Po zarejestrowaniu swego konta Otomistrz zostaniesz poproszony o podanie we wszystkich obowiązkowych polach swoich danych osobowych. Aby się zarejestrować, potrzebujemy twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, miasta i specjalizacji.

Należy pamiętać, że aby wysłać prośbę o rejestrację, musisz wyrazić zgodę na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności.

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól z danymi osobowymi w rozdziale „Ustawienia” twojego Konta, zanim uzyskasz pełny dostęp do Konta Otomistrz i będziesz mógł umieścić swoje ogłoszenie, w szczególności:

Po wysłaniu wniosku o rejestrację jako Dostawcy Usług otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer telefonu w celu identyfikacji. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź kod” będziesz mógł zalogować się na Konto i kontynuować procedurę rejestracji.

Po potwierdzeniu numeru telefonu na twoim Koncie Otomistrz zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojego adresu e-mail w celu zidentyfikowania cię. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź adres e-mail” będziesz mógł zalogować się na swoje Konto i kontynuować korzystanie z Konta Otomistrz.

Zostaniesz poproszony o podanie nam: imienia i nazwiska, lokalizacji (miasta), adresu e-mail, numeru telefonu, specjalizacji, opisu Usług, które mogą być świadczone, zdjęcia twego Profilu.

Pamiętaj, że twoje imię i nazwisko, lokalizacja (miasto), specjalizacja, adres e-mail, telefon będą gromadzone w oparciu o uzasadniony interes i bez tych obowiązkowych informacji nie będziemy w stanie zapewnić ci dostępu do Platformy jako Dostawcy Usług. Opis Usług, które mogą być świadczone i twoje zdjęcie Profilu są gromadzone na podstawie twojej zgody i zawsze możesz usunąć te dane w rozdziale „Ustawienia” na swoim koncie lub kliknąć na dole „cofnij zgodę” na przetwarzanie tych danych. Wykorzystujemy te dane, aby spersonalizować funkcjonalność i ulepszyć naszą Platformę oraz promować twoje Konto wśród Klientów, aby Klienci mogli uzyskać więcej informacji o tobie i twojej działalności jako Dostawcy Usług.

Należy pamiętać, że dopiero po podaniu wszystkich niezbędnych informacji (które są gromadzone w uzasadnionych interesach) uzyskasz pełny dostęp do konta Otomistrz na Platformie.

Aby umieścić swoje Ogłoszeńnie reklamowe, musisz kliknąć „Wyślij ogłoszenie” w dolnym rogu konta Otomistrz lub wybierz rozdział „Ogłoszenia”. Przed wysłaniem zostaniesz poproszony o wypełnienie wymaganych i opcjonalnych pól z danymi osobowymi powiązanymi z twoim Ogłoszeniem reklamowym.

Korzystając z Platformy jako Klient, nie musisz rejestrować konta Otomistrz.

b. Poprzez rozdział „Kontakt z nami”

Jeśli korzystasz z rozdziału „Kontakt z nami” dostępnego na naszej Platformie, aby wysłać nam swoje zapytanie, podczas komunikacji z nami możemy zaoferować ci podanie niektórych twoich danych osobowych, w tym: adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu (opcjonalnie). Potrzebujemy tych informacji, aby udzielić ci odpowiedzi na takie zapytanie (jeśli nie możemy od razu odpowiedzieć) i poprawnie połączyć się z tobą w naszych biuletynach. Odpowiemy na twoje zapytanie w ciągu 3 dni roboczych.

c. Telefon

Możesz przekazać nam pewne informacje, w szczególności swoje dane osobowe, podczas rozmów telefonicznych z nami. Przekazując nam informacje o danych osobowych przez telefon, zgadzasz się, że mamy prawo do korzystania z tych informacji w celu świadczenia Usług na naszej Platformie.

Pamiętaj, że kontaktując się z nami i przekazując nam pewne informacje przez telefon, zgadzasz się na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności, nie będziesz miał prawa kontaktować się z nami i korzystać z naszej Platformy.

d. Dane rozliczeniowe

Korzystamy z usług zewnętrznego procesora płatności w celu przetwarzania płatności kartą za Opłaty Subskrypcyjne za pośrednictwem Platformy. Nie przechowujemy informacji o karcie kredytowej Użytkownika ani innych szczegółów dotyczących płatności. Jedyne informacje dotyczące płatności dostępne dla nas na Platformie to status płatności (udana lub nie) danego użytkownika. Dane karty kredytowej Użytkownika są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane przez operatora płatności w celu umożliwienia naszemu zewnętrznemu procesorowi automatycznego wystawienia rachunku Użytkownikowi.

W przypadku zakupu Usług wszelkie informacje o karcie, w szczególności imię i nazwisko posiadacza karty oraz kod pocztowy, które podajesz jako część informacji  płatniczej, są gromadzone i przetwarzane bezpośrednio przez naszego operatora systemu płatności za pośrednictwem jego służby sporządzenia zamówiena. W żadnym momencie nie otrzymujemy ani nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej.

Nasz operator systemu płatności ma prawo do korzystania z twoich informacji rozliczeniowych (tj. informacji o karcie kredytowej, w tym nazwiska posiadacza karty i kodu pocztowego) zgodnie z własną polityką prywatności.

e. Automatyczne gromadzenie informacji

Automatycznie gromadzimy pewne informacje o tobie i urządzeniu, za pomocą którego odwiedzasz Platformę. Na przykład podczas korzystania z naszej Platformy będziemy rejestrować twój adres IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, za pomocą której logujesz się do strony, odwiedzianą stronę oraz date/godzine, w których korzystałeś z Platformy. Mamy również prawo do gromadzenia informacji o działaniach, które podejmujesz podczas korzystania z naszej Platformy, takich jak klikanie linków.

2. USTAWIENIA PRYWATNOŚCI NA TWOIM KONCIE OTOMISTRZ

W rozdziale „Ustawienia prywatności” twojego konta Otomistrz możesz skorzystać ze swoich praw przyznanych ci przez przepisy o ochronie danych, a mianowicie:

 1. Możesz poprosić o odpowiedź na wszelkie pytania/informacje dotyczące twoich danych osobowych, w szczególności:

  • poprosić o wszelkie zgromadzone przez nas dane osobowe;
  • zażądać informacji o celu gromadzenia danych osobowych;
  • poprosić o informacje na temat tego, w jaki sposób przekazujemy twoje dane osobowe;
  • poprosić o informacje o usunięciu twoich danych osobowych.
 2. Możesz w każdej chwili poprawić lub zmienić swoje dane osobowe w rozdziale „Ustawienia” swojego konta Otomistrz;
 3. Możesz subskrybować/anulować subskrypcję e-maili promocyjnych;
 4. Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie i przechowywanie twoich danych, które przetwarzamy na podstawie twojej zgody;
 5. Możesz poprosić o usunięcie konta użytkownika.

Wszystkie te prawa do prywatności można łatwo zrealizować w rozdziale „Ustawienia prywatności” twojego konta Otomistrz, wysyłając do nas zapytanie za pośrednictwem formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

Jeśli jesteś Usługodawcą, możesz uzyskać dostęp do Ustawień Prywatności Użytkownika za pośrednictwem Ustawień Konta Otomistrz po zalogowaniu się na naszej Platformie: umożliwia to kontrolę niektórych kategorii Danych Osobowych, które przetwarzamy na Twój temat oraz umożliwia Ci dostęp do Twoich Danych Osobowych.

Aby otrzymać więcej informacji na temat Danych osobowych, którymi możesz zarządzać na stronie „Ustawienia” swojego Konta Otomistrz, patrz rozdiał „Prawa dostępu do danych” i „Ustawienia prywatności”.

Jeśli nie masz Konta Otomistrz, ale chciałbyś zapytać o dostęp do twoich Danych osobowych lub zadać inne pytanie związane z twoimi Danymi osobowymi, możesz wysłać swoje zapytanie za pośrednictwem formularza w rozdziale „Skontaktuj się z nami” na naszej Platformie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] . Odpowiemy na twoje zapytanie w ciągu 3 dni roboczych. Po rozpatrzeniu twojego wniosku mamy prawo zażądać od ciebie podania dodatkowych informacji w celu identyfikacji.

3. TWOJE TREŚCI

Podczas korzystania z naszej Platformy jako Dostawcy Usług masz prawo przesyłać różne obrazy i inne treści, które mogą zawierać Dane osobowe, na Platformę w celu promowania swoich Usług Klientom („Treść”). Wszystkie treści z twojego konta Otomistrz są publikowane na podstawie twojej zgody i ponosisz pełną odpowiedzialność za dokładność i kompletność wszelkich Ogłoszeń reklamowych, które wyświetlasz na Platformie. Otomistrz nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoje Treści jako Użytkownika.

Jeśli zamieszczasz Ogłoszenia reklamowe na Platformie, takie Ogłoszenie reklamowe nie będzie uważane za poufne i nie będzie objęte ochroną praw własności intelektualnej, a prawo do korzystania z tego Ogłoszenia reklamowego będzie należeć i może stać się częścią Platformy bez płacenia ci odszkodowania.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Platformy, chyba że wyraźnie stwierdzimy coś innego.

Zgadzasz się jednak, że (i) przekazując dobrowolnie treści Otomistrzowi, automatycznie rezygnujesz z prawa do wszelkich praw własności intelektualnej do tych treści; oraz (i) dobrowolnie przekazane treści Otomistrzowi lub jakimkolwiek jego pracownikom lub przedstawicielom automatycznie stają się własnością Otomistrz. Zgadzasz się, że wszelkie Ogłoszenia, które dostarczysz za pośrednictwem Strony będą uważane za niepoufne. Otomistrz będzie mógł swobodnie korzystać z takich informacji w sposób nieograniczony.

Należy pamiętać, że w razie potrzeby mamy prawo do przeglądania i wykorzystywania twojej Treści jako Użytkownika wyłącznie do celów wewnętrznych: (i) w celu poparcia pracy, zapewnienia dostępu i ulepszania funkcjonalności naszej Platformy; (ii) w celu zapewnienia użytkownikowi analizy danych i powiązanych funkcji Platformy; (iii) w celu rozwiązania twojego żądania jako użytkownika wysłanego do działu pomocy technicznej; (iv) w celu przestrzegania przez nas lub zapobiegania ewentualnym naruszeniom obowiązującego prawa lub przepisów, o ile jest to uzasadnione; lub (v) w celu spełnienia zapytywania sądowego. Będziemy analizować Treści w sposób zbiorczy i na zasadzie anonimowości, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki nasza Platforma jest wykorzystywana.

Wszelkie dane osobowe zawarte w twojej Treści Użytkownika nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie żądania usunięcia Danych osobowych należy kierować do Dostawcy Usług, który przesłał te Treści na naszą Platformę. Otomistrz i Unitra Ltd. nie będą mogli usunąć takich Danych osobowych.

Otomistrz nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne Dane osobowe zawarte w twoich Treściach.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

Gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy, łączymy, zapamiętujemy i przechowujemy twoje Dane osobowe do takich celów:

 • aby zapewnić ci dostęp i Usługi na naszej Platformie;
 • do zarządzania, monitorowania, analizowania, promowania i ulepszania naszej Platformy;
 • aby komunikować się z tobą i udzielać odpowiedzi na twoje pytania, na przykład odpowiadać na twoje pytania, pozostawać w kontakcie z tobą w sprawie jakichkolwiek zmian na Platformie oraz powiadamiać o sprawach związanych z kontem i Usługami;
 • w celach marketingowych i promocyjnych, takich jak sprzedaż lub świadzcenia ci propozycji dotyczących informacji i aktualizacji na naszej Platformie, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować;
 • do celów analitycznych i badawczych;
 • w celu zapewnienia tej polityki, rozstrzygania sporów, wykonania naszych zobowiązań i zapewnienia przestrzegania naszych praw, w celu ochrony naszych interesów biznesowych oraz interesów i praw osób trzecich;
 • w celu spełnienia zobowiązań umownych i prawnych oraz wymagań;
 • w celu realizacji wszelkich innych celów, dla których udostępniasz Dane osobowe; oraz
 • w jakimkolwiek innym uzasadnionym celu lub w innych celach, na które wyrażasz zgodę.

Należy pamiętać, że potrzebujemy Twoich Danych Osobowych, aby zapewnić Ci dostęp i usługi na naszej Platformie. Tak długo więc jak będziesz chciał korzystać z naszej Platformy część Twoich Danych Osobowych będzie przez nas przetwarzana, przynajmniej te dane, które podałeś poprzez Rejestrację, lub formularz kontaktowy, czy telefonicznie.

Jeśli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać twoje Dane osobowe, możesz łatwo skorzystać z tej funkcji w rozdziale „Ustawienia Prywatności” swojego konta Otomistrz lub wysyłając do nas zapytanie za pośrednictwem formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] .

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani w inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim twoich Danych osobowych.

Mamy prawo do przekazywania, ujawniania, udostępniania, i udostępnianiaudzielać dostępu do Danych osobowych osobom trzecim, w szczególności:

 • zaufanym Dostawcom Usług zarejestrowanym na naszej Platformie, aby mogli świadczyć Usługi, o które prosisz, a także Klientom, aby mogli zamawiać Usługi;
 • osobom trzecim w celu udzielenia odpowiedzi lub wykonania, według naszego wyłącznego uznania, nakazu sądowego, wniosku organów ścigania lub innego żądania rządowego (z powiadomieniem lub bez, według naszego uznania) zgodnie z prawem obowiązującym;
 • nabywcom, cesjonariuszom lub innym osobom w związku z polączeniem, restrukturyzacją, reorganizacją, zakończeniem lub inną sprzedażą lub przeniesieniem niektórych lub wszystkich naszych aktywów;
 • innym osobom trzecim za twoją zgodą. Nie możemy samodzielnie podejmować decyzji o przekazaniu twoich Danych osobowych innym stronom trzecim i/lub krajom lub organizacjom międzynarodowym; oraz
 • osobom trzecim w celu: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów lub regulacji, oraz (ii) egzekwowania tej polityki, w szczególności w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń zasad, (iii) dochodzenia i zabezpieczenia siebie przed roszczeniami lub podejrzeniami osób trzecich, lub (iv) zapewnienia bezpieczeństwa sobie, stronie, Platformie i innym użytkownikom Platformy przed naruszeniem praw, mienia lub bezpieczeństwa.

6. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ OTRZYMAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JE POPRAWIAĆ

Jeśli zarejestrowałeś się na naszej Platformie, możesz zmienić lub usunąć swoje dane osobowe bezpośrednio za pośrednictwem swojego konta Otomistrz, korzystając z rozdziału „Ustawienia”, wysyłając do nas zapytanie za pośrednictwem formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie lub kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected]

Jeśli chcesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, ale nie masz zarejestrowanego konta Otomistrz, możesz wysłać zapytanie za pomocą formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie lub skontaktować się z nami pod adresem e-mail [email protected] .

Rozpatrzymy twoje zapytanie w ciągu 3 dni roboczych i będziemy mieli prawo zażądać podania dodatkowych informacji w celu identyfikacji.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Unitra Ltd pełni rolę administratora danych osobowych, twoje Dane osobowe są przetwarzane przez naszego Dostawcę usług hostingowych” „DigitalOcean”. Wszystkie przetwarzane przez nas Dane osobowe są przechowywane na terenie Niemiec zgodnie z ogólnym europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania podczas przetwarzania danych będziemy przechowywać twoje Dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub dopóki nie poprosisz nas o usunięcie twoich Danych osobowych (możesz wysłać nam odpowiednie powiadomienie na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności, zażądać usunięcia twoich Danych osobowych za pośrednictwem formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie lub na twoim Koncie („Usuń moje konto” na dole). Należy pamiętać, że Państwa Dane osobowe zebrane w ograniczonym czasie, np. w celach marketingowych, będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do osiągnięcia tego celu, ale nie dłużej niż przez rok.

Jeśli chcesz usunąć swoje Dane osobowe zgromadzone przez nas w uzasadnionych interesach, możesz zażądać usunięcia swojego Konta Otomistrz na swoim Koncie („Usuń moje konto” na dole).

Jeśli zdecydujesz się zaprzestać korzystania z Platformy i usunąć kKonto Otomistrz, usuniemy wszystkie twoje Dane osobowe z naszej bazy danych w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania zapytania.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika, z wyjątkiem danych osobowych zebranych w ograniczonym czasie, np. w celach marketingowych, przez okres nie dłuższy niż trzy lata po podjęciu przez użytkownika decyzji o zaprzestaniu korzystania z Platformy. Ponadto zachowamy i będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygnięcia sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

8. PRAWA REZYDENTÓW UE

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że twoje dDane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Masz prawo dostępu, poprawiania lub usuwania gromadzonych przez nas Danych osobowych. Masz również prawo w dowolnym momencie ograniczyć lub sprzeciwić się przetwarzaniu twoich Danych osobowych. Masz prawo do otrzymywania swoich Danych osobowych w ustrukturyzowanym i ustandaryzowanym formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, prawo do przekazania twoich Danych osobowych bezpośrednio dowolnej stronie trzeciej. Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w celu przetwarzania twoich Danych osobowych.

Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo twoich Danych osobowych, mamy prawo zażądać od ciebie informacji, która pozwoli nam zweryfikować twoją tożsamość i prawo dostępu do takich informacji, a także wyszukać i udostępnić ci przechowywane przez nas Dane osobowe. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy podania lub usunięcia części lub całości przechowywanych przez nas Danych osobowych.

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz takie prawa dotyczące przechowywanych przez nas Danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR):

 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się wszelkim przetwarzaniom opartym na naszym uzasadnionym interesie, jeśli istnieją podstawy związane z twoją konkretną sytuacją. Możesz sprzeciwić się działaniom marketingowym z dowolnego powodu.
 • Prawo dostępu. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do informacji. Masz prawo otrzymywać od nas informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy twoje Dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do zmiany lub uzupełnienia wszelkich swoich Danych osobowych w przypadku, gdy Dane osobowe są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia. Masz prawo do usunięcia swoich Danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo ograniczyć przetwarzanie twoich Danych osobowych przez nas.
 • Prawo do odwołania. Masz prawo wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do przenoszenia, co pozwala na łatwe przenoszenie, kopiowanie lub przekazywanie Danych osobowych z jednej organizacji do drugiej.

Możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected] Wyślij zapytanie za pomocą formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej platformie lub bezpośrednio użyj swojego Konta Otomistrz – rozdziale „Ustawienia prywatności”, aby skorzystać z twoich praw. Odpowiemy na twoje zapytanie w ciągu 3 dni roboczych. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że twoje Dane osobowe są prawidłowe i aktualne.

9. WERYFIKACJA NA ŻYCZENIE UŻYTKOWNIKA I W TERMINACH

Poważnie podchodzimy do prywatności twoich Danych osobowych i chcemy zapewnić, że udostępnimy twoje Dane osobowe tylko tobie lub twojemu upoważnionemu przedstawicielowi. GDPR wymaga od nas weryfikacji tożsamości każdej osoby, która złoży wniosek w odniesieniu do przechowywanych przez nas Danych osobowych lub usunięcia przechowywanych przez nas Danych osobowych.

Możemy zweryfikować twoją tożsamość na kilka różnych sposobów. Po złożeniu wniosku zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań o sobie, co pomoże nam zweryfikować twoją tożsamość. Jeśli masz kKonto Otomistrz, możemy poprosić cię o zalogowanie się na twoje Konto Otomistrz i spełnienie żądania za pośrednictwem rozdziału „Ustawienia Prywatności”.

W niektórych przypadkach możemy poprosić cię o dostarczenie innych dokumentów potwierdzających twoją tożsamość. Jeśli tak się stanie, skontaktujemy się z tobą bezpośrednio z takim zapytaniem.

Jeśli nie uda nam się zweryfikować twojej tożsamości, nie będziemy w stanie przetworzyć twojego żądania dotyczącego przechowywanych przez nas Danych osobowych lub usunięcia twoich Danych osobowych, które przechowujemy jeśli nie uda nam się zweryfikować twojej tożsamości z dużą pewnością, możemy jedynie dostarczyć raport z poziomem informacji, który będzie pasował do określonej kategorii i możemy nie być w stanie usunąć niektórych Danych osobowych.

10. NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli dowiemy się, że doszło do naruszenia twoich Danych osobowych, postaramy się powiadomić cię niezwłocznie, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji na Platformie. Przeprowadzimy nasze wewnętrzne dochodzenie, aby móc poinformować cię o wszystkich szczegółach takiego naruszenia w odniesieniu do twoich Danych osobowych. Mamy prawo nie wysyłać ci żadnych wiadomości w przypadku, gdy nasze wewnętrzne dochodzenie wykaże, że takie naruszenie prawdopodobnie nie wpłynie na twoje prawa.

11. INFORMACJE OD DZIECI

Nasza Platforma nie jest przeznaczona dla nieletnich dzieci i świadomie nie gromadzimy żadnych Danych osobowych dotyczących nieletnich. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem małoletniego dziecka i uważasz, że twoje dziecko mogło przekazać nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami natychmiast za pośrednictwem formularza w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie lub e-mailem: [email protected] i usuniemy te informacje bez opóźnień.

12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Mamy prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w odpowiednim czasie. Będziemy identyfikować zmiany, które wprowadziliśmy na tej stronie. W okolicznościach, w których zmiana znacząco zmieni sposób, w jaki gromadzimy lub wykorzystujemy twoje Dane osobowe, wyślemy ci wiadomość o takiej zmianie. Zalecamy również okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności w celu otrzymania aktualizacji.

Kontakt z nami:
e-mail: [email protected].
telefonicznie: +48 (573) 569 220
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące twojej prywatności, skontaktuj się z nami:
poprzez formularz w rozdziale „Kontakt z nami” na naszej Platformie