Nie przegap okazji i pobierz aplikację już teraz!
Pobierz aplikację
Dodaj zlecenie
Dodaj zlecenie
Strefa wykonawcy

Prace remontowe, które wymagają zgłoszenia

11.06.2024
1730
Prace remontowe, które wymagają zgłoszenia


Każdy gospodarz domu z reguły okresowo coś przerabia czy ulepsza w swoim mieszkaniu. Mogą to być różne prace – izolacja elewacji, przebudowa wewnętrzna, dodatkowa rozbudowa itp. Obecnie w Polsce, zgodnie z prawem budowlanym, istnieją pewne wymagania i konieczność otrzymania odpowiednich zezwoleń na różnego rodzaju prace. Przed przystąpieniem do nawet drobnych prac należy upewnić się, że zezwolenie nie jest wymagane, a jeśli jest wymagane, uzyskać je. Z tego artykułu dowiesz się, dla jakich prac potrzebne jest zgłoszenie, a dla jakich – zezwolenie oraz jaka między nimi jest różnica.

Łatwy sposób na znalezienie wykonawcy z usługi Remont mieszkania Mamy 6095 specjalistów Średnia ocena 4.6 – blisko Ciebie!

Potrzebuję pomocy z…

Zgłoszenie a pozwolenie – Różnice

Czy znasz różnicę pomiędzy zgłoszeniem budowy a pozwoleniem na budowę? Jeśli nie, to podpowiadamy. Obie te opcji wymagają tych samych dokumentów, ale procedury są inne. Krótko mówiąc, zgłoszenie remontu domu jest uproszczoną procedurą. Według przepisów, niektóre rodzaje zabudowy nie wymagają pozwolenia na budowę, ale o tym, jakie to są budowy i jakie są konsekwencje w przypadku złamania przepisów, będzie mowa niżej. Dostrzec różnicę między procedurami pomoże tabelka:

 Zgłoszenie remontuPozwolenie na budowę
Gdzie składać dokumenty?Powiat lub miasto na prawach powiatu: w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu;

Województwo: w urzędzie wojewódzkim;

Dzielnica: w urzędzie dzielnicowym;

Powiat lub miasto na prawach powiatu: w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu;

Województwo: w urzędzie wojewódzkim;

Dzielnica: w urzędzie dzielnicowym;

Czy należy otrzymać zgodę zanim zaczniesz prace budowlane?TakTak
Procedura wyrażenia zgodyMilcząca zgoda. Jeśli po upływie 21 dni od złożenia zgłoszenia nie dostałeś żadnej odpowiedzi, możesz rozpocząć prace.Budowa wymaga uzyskania decyzji  z pozwoleniem w terminie do 65 dni.
Opłaty skarboweBrak. Jedynie 17 złotych za ustanowienie pełnomocnika1 zł za każdy m2, ale nie więcej niż 539 zł.

 

Zgloszenie remontu

Jakie Roboty Budowlane Wymagają Zgłoszenia?

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli chcesz zbudować coś niewielkiego, na przykład, budynek gospodarczy czy pomost, wystarczy jedynie zgłosić ten fakt w urzędzie. Bez wcześniejszego zgłoszenia nie podejmować się prac. Można złożyć zgłoszenie osobiście w urzędzie, listownie lub też elektronicznie.

Jakie prace remontowe wymagają zgłoszenia?

 • Domy jednorodzinne;
 • Tymczasowe obiekty budowlane, które są przewidziane do rozbiórki, ale w terminie, który wskazałeś w zgłoszeniu;
 • Kanalizacja kablowa;
 • Budynki gospodarcze, garaże (powierzchnia zabudowy powinna wynosić do 35m2);
 • Przydomowe ganki, oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • Budynki parterowe służące do rekreacji;
 • Ogrodzenie o wysokości do 2,20m;

 Jakie dokumenty są potrzebne?

 • Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, wniosek znajdziesz tutaj
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Zgłoszenie remontu domu

Jaki Remont Wymaga Pozwolenia Na Budowę?

Obowiązujące obecnie prawo budowlane nie wylicza odrębną listą przedsięwzięć, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu. Zamiast tego mamy do czynienia z wyliczeniem negatywnym, które informuje, w przypadku jakich prac pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Pełną listę takich prac można przeczytać w art. 29 ust. 1 i ust 2 ustawy.

Tym nie mniej, bezwzględnie (!) należy uzyskać pozwolenie na remont budowy, która:

 • Wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (to są obszary objęte ochroną przyrody na terenie UE)
 • Jeśli roboty będą miały miejsce przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;
 • Jeśli roboty będą miały miejsce na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Jakie Prace Remontowe Nie Wymagają Zgłoszenia Lub Pozwolenia?

Musisz wiedzieć, że w prawie budowlanym zostały wyodrębnione takie rodzaje robót budowlanych, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Otóż, będziesz pozbawiony biurokracji z dokumentami w przypadku robót budowlanych polegających na:

 • Założeniu kolektorów słonecznych na dachu;
 • Wymianie okien lub drzwi bez zmiany rozmiarów otworów w ścianach;
 • Drobnych pracach remontowych, takich jak wymiana parkietu czy cyklinowanie, zmiana tapet;
 • Montażu klimatyzacji, założeniu sieci telekomunikacyjnej i/lub Internetowej;
 • Wymianie kaloryferów.

Konsekwencje Niezgłoszenia Prac Remontowo-Budowlanych:

Należy pamiętać, że Pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy są dokumentami uprawniającymi do legalnego wybudowania na terenie obiektu nieruchomości (indywidualnego domu, ogrodu lub domu wiejskiego; budynku gospodarczego, garażu). Bez tego dokumentu wzniesiony budynek jest samowolą budowlaną, a na właściciela czeka:

Utrudnienia w oddaniu obiektu nieruchomości do użytkowania, ze względu na niezgodność warunków zabudowy z normami prawnymi;

 • Grzywna w wysokości od 50 tysięcy aż do miliona złotych;
 • Odmowa doprowadzenia do budowy komunikacji
 • Brak prawa do spadku lub sprzedania przedmiotu nieruchomości.

Także, zgodnie z nowymi przepisami, samowola budowlana nie ulega przedawnieniu (nawet w przypadku obiektów, których budowa miała miejsce ponad 20 lat temu). Wszystkie takie obiekty muszą przejść procedurę legalizacji. Do tego należy wstrzymać wykonywanie robót budowlanych, jeżeli one mają miejsce, a także zapłacić opłatę legalizacyjną, która wynosi od 2500 do 5000 zł. W kontekście rosnącej popularności instalacji fotowoltaicznych w Polsce, pojawia się również kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Pożary fotowoltaiki w Polsce  stają się coraz częściej omawiane w mediach, co zwraca uwagę na konieczność przestrzegania odpowiednich standardów montażu i konserwacji tych instalacji.

Podsumowanie

 • Jeżeli planujesz przeprowadzić jakiekolwiek prace remontowo-budowlane, bądź to nawet remont łazienki, musisz uważać na przepisy budowlane i wiedzieć, jaki prace wymagają zgłoszenia, jakie – zezwolenia, a jakie ani jednego, ani drugiego;
 • W przypadku, jeśli nie będziesz chciał marnować czas na legalizację, to będzie oznaczało, że podjąłeś się samowoli budowlanej i będziesz się mierzył nie tylko z grzywną, ale także z tym, że będziesz zmuszony przeprowadzić rozbiórkę obiektu;
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy prace remontowe, które chcesz zrealizować, wymagają zgłoszenia czy zezwolenia, zawsze możesz się dopytać u fachowców z Otomistrz, ale także w odpowiednim urzędzie.

Potrzebuję pomocy z...