Nie przegap okazji i pobierz aplikację już teraz!
Pobierz aplikację
Dodaj zlecenie
Dodaj zlecenie
Strefa wykonawcy

Ile kosztuje wykopanie stawu?

01.05.2024
154
Ile kosztuje wykopanie stawu?


Ponieważ koszt wykopania stawu zależy od różnych czynników, niezwykle trudno jest określić, ile kosztuje wykopanie stawu. W trakcie procesu wyceny brane są pod uwagę są w szczególności warunki gruntowe, konieczne do zrealizowania niezbędnych prac. Kolejnym aspektem wpływającym na koszt wykopania stawu jest projekt stawu i planowana jego wielkość.

Łatwy sposób na znalezienie wykonawcy z usługi Roboty ziemne Mamy 1851 specjalistów Średnia ocena 4.9 – blisko Ciebie!

Potrzebuję pomocy z…

Czynniki wpływające na koszt wykopania stawu

Ustalając konkurencyjne ceny, wykonawcy zawsze biorą pod uwagę specyficzne warunki terenowe, w jakich będą pracować. Dzięki temu będą mogli dostosować zakres i za wykopanie stawu koszt do konkretnych potrzeb klienta.

Wielkość i głębokość planowanego stawu

Większa głębokość stawów wiąże się z koniecznością wykonania większej liczby wykopów, co potencjalnie zwiększa koszty projektu. Dodatkowo, głębokość stawu może wpływać na rodzaj gleby, która musi zostać usunięta. Na przykład, kopanie stawu w obszarze o kamienistej glebie może wymagać specjalistycznego sprzętu i większej siły roboczej. Może to również spowodować sytuację, w której za kopanie stawu cena znacznie wzrośnie.

Rodzaj terenu i jego przygotowanie

Charakterystyka gleby na obszarze planowanego wykopu stawu stanowi kluczowy element, który może mieć wpływ na to, ile kosztuje wykopanie stawu 10×10. Teren o łatwej do kopania glebie, na przykład piaszczystej, będzie wymagał mniejszej ilości siły roboczej i specjalistycznego sprzętu, co potencjalnie obniży całkowity koszt wykopanie stawu 500m2.

Natomiast gleba trudna do wykopania, tak jak gliniasta lub kamienista, może znacznie zwiększyć koszt wykopania stawu 1000m2. Dodatkowo, wymogi dotyczące pozwoleń i inne regulacje mogą również wpływać na łączny koszt wykopania stawu.

Koszt wykopania stawu

Orientacyjne ceny za wykopanie stawu

Bez względu na rozmiar, budowa stawu krok po kroku niesie za sobą różnorodne wydatki. Przeciętna cena za metr sześcienny wykopu stawu od podstaw kształtuje się na poziomie około 13,52 zł, obejmując zarówno prace związane z usuwaniem urobku przy zbiorniku, jak i prace wykończeniowe.

Przykładowe koszty w zależności od rozmiaru stawu

Ile kosztuje staw? Przykładowe projekty wskazują, że za kopanie stawu cena może być zróżnicowana, uwzględniając głębokość i rozmiar. Niemniej jednak, średnia cena za jednostkę objętości stawu jest użyteczną wskazówką przy ustalaniu budżetu dla tego typu projektu.

Budowa stawu rybnego koszt:

ProjektKoszt
Staw o wymiarach 30x30x2,5 m28000 zł
Staw o wymiarach 30x70x2 m46000 zł
Staw o wymiarach 100x70x1 m108000 zł

Wpływ lokalizacji na ceny

Ile kosztuje wykopanie stawu? Należy również zauważyć, że za kopanie stawu cena za godzinę może różnić się w zależności od lokalizacji oraz szczegółów projektu. Z tego powodu kluczowe jest uzyskanie precyzyjnej wyceny od firmy wykonawczej, która uwzględni wszystkie indywidualne aspekty projektu.

Sprzęt i technologia stosowane przy wykopie stawu

Budowa stawu krok po kroku:

  • Początek prac obejmuje usunięcie wierzchniej warstwy ziemi z planowanej powierzchni stawu. Wykonuje się to w celu przygotowania terenu do dalszych prac. Większość tych zadań można wykonać za pomocą koparki długie ramie oraz koparko-ładowarki.
  • Typowa głębokość stawu wynosi co najmniej 2 metry poniżej naturalnej powierzchni gruntu. W związku z tym konieczne jest określenie wybranej głębokości całego zbiornika i wykonanie odpowiedniego pogłębienia dna. Do tego celu niezbędne są ładowarki i wozidła budowlane, które umożliwiają wywóz nadmiaru ziemi.
  • Kolejnym etapem jest konstrukcja wcześniej wspomnianych elementów infrastruktury, gdzie wymagane są precyzyjne minikoparki oraz maszyny budowlane przeznaczone do betonowania.
  • Po usunięciu wierzchniej warstwy ziemi i pogłębieniu stawu, jego dno zazwyczaj składa się ze zbito spulchnionej gliny, która początkowo może być popękana. W przypadku gruntów piaszczystych o słabej nośności stosuje się dodatkową warstwę uszczelniającą, najczęściej w postaci folii polipropylenowej.

Kopanie stawu cena

Pozwolenia i formalności prawne

Na realizację projektu budowy zbiorników wodnych o powierzchni do 1 ha i głębokości do 3 m nie jest konieczne zdobywanie pozwolenia. Wystarczy złożyć wniosek wodnoprawny i załączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wykopanie stawu?

W sytuacji, gdy wykopanie stawu może niekorzystnie wpływać na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naruszać decyzje dotyczące warunków zabudowy lub stwarzać inne ryzyka lub uciążliwości, organ ma uprawnienie do narzucenia konieczności uzyskania pozwolenia. Przykładowymi zagrożeniami mogą być sytuacje zagrażające życiu ludzi, mieniu, pogarszające stan środowiska lub naruszające warunki zdrowotno-sanitarne.

UsługaCena
Koszt zgłoszenia wodnoprawnego88,74 zł
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego221,34 zł

Jakie dokumenty są potrzebne?

Czasami wymagane są poniższe dokumenty:

  • Decyzja środowiskowa, wydawana dla inwestycji o potencjalnie znaczącym wpływie na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącym przedsięwzięć, które wywierają znaczący wpływ na środowisko, wykopanie stawu na obszarach chronionych czasami wymaga uzyskania tej decyzji. Dotyczy ona stawów o głębokości przekraczającej 3 m i powierzchni powyżej 1000 metrów kwadratowych. Decyzja środowiskowa wymaga dołączenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, prezentującej kluczowe informacje o projekcie. Kryteria dotyczące lokalizacji budowy stawu, takie jak park narodowy, krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, miejsce użytku ekologicznego czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy, również wpływają na tę decyzję.
  • Wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzja o warunkach zabudowy.
  • Ocena wodnoprawna.
  • Dokumentacja hydrogeologiczna dotycząca poboru wód gruntowych i odwodnienia zakładu górniczego lub budynku.

Podsumowanie

Ile kosztuje wykopanie stawu? Jak już wspomniano, to, ile kosztuje staw, jest uzależnione od różnych czynników. Przeciętny koszt wykopu 1m3 stawu od podstaw wynosi około 13,52 zł, obejmując zarówno prace związane z usunięciem urobku przy zbiorniku, jak i prace wykończeniowe. Realizacje projektów wskazują, że koszt może się różnić ze względu na głębokość i rozmiar, jednak średnia cena za jednostkę kubatury stawu stanowi użyteczny punkt odniesienia przy planowaniu budżetu na tego typu przedsięwzięcie.

Zakładając, że mówimy o wykopaniu stawu o wymiarach 15×15 m, średni koszt to około 25 000 zł. Cena ta obejmuje godziny pracy koparki + transport koparki. Ile kosztuje wykopanie stawu 1000m2? Przeciętny koszt oscyluje między 10 000 a 30 000 USD, przy czym średnia wartość wynosi około 20 000 USD. Z kolei to, ile kosztuje wykopanie stawu 1 ha, może zależeć od różnych czynników, takich jak lokalizacja i dostępność terenu, rodzaj gleby, a także dodatkowe elementy, jak na przykład wodospady czy fontanny. Kluczem do udanej realizacji usługi jest doświadczenie i indywidualne podejście wykonawcy.

Potrzebuję pomocy z...