Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą! Dziękujemy Polakom za wsparcie i pomoc dla Ukrainy! 🇺🇦
PL | ENG

Warunki użytkowania

W wydaniu z 28 listopada, 2022

Poniższe warunki użytkowania (te „Warunki”, „Warunki użytkowania”) regulują Pana (Klienta lub Dostawcy Usług) dostęp i korzystanie z Platformy Otomistrz i jej wykorzystania („Platforma”, „Otomistrz”), w szczególności w odniesieniu do wszelkich treści, funkcjonalności i Usług oferowanych lub udostępnianych za pośrednictwem strony https://oto-mistrz.pl/ („Strona”) przez firmę Unitra Ltd. (adres siedziby: 25 Martiy, 27, D. Michael Tower, mieszkanie/biuro 105 A, Engomi, 2408, Nikozja, Cypr, w zależności od okoliczności (w tym dokumencie – „Unitra”, „my”, „nasz”, „naszych” lub „nas” „Otomistrz”).

Prosimy przeczytać uważnie warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Korzystając z Platformy lub klikając przycisk „zaakceptuj” lub „zgadzam się” z Warunkami użytkowania, gdy ta opcja jest dostępna, akceptujesz i zgadzasz się w swoim imieniu przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania naszej Polityki prywatności. Jeśli nie chcesz akceptować niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności, nie będziesz mieć prawa dostępu do Platformy ani korzystania z niej.

Korzystając z tej Platformy, oświadczasz i gwarantujesz, że osiągnąłeś pełnoletność w celu zawarcia wiążącej umowy i spełniasz wszystkie powyższe wymagania. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie będziesz mieć prawa dostępu do Platformy ani korzystania z niej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z korzystaniem z naszej Platformy, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez formularz w rozdziale „Kontakt z nami”.

1. Definiowanie terminów

„Ogłoszenie reklamowe” oznacza ogłoszenie reklamowe umieszczone przez Dostawcę Usług na Platformie za pośrednictwem konta Otomistrz w celu promowania swoich Usług wśród Klientów.
„Klienci” to osoby fizyczne i/lub firmy, które chcą uzyskać krótko/lub długoterminowe Usługi od Dostawców Usług i korzystają z naszej Platformy bez rejestracji.
„Dostawcy Usług” to firmy i/lub osoby prywatne, które starają się świadczyć Usługi Klientom.
„Usługi” – oznaczają Usługi/prace określone w Ogłoszeniach reklamowych na Platformie, które Dostawcy Usług zgadzają się wykonać dla Klienta na podstawie wzajemnej umowy między nimi.
“Opłaty Subskrypcyjne” oznaczają kwotę pieniężną należną nam od Usługodawców za korzystanie z Platformy zgodnie ze stroną z cennikiem na naszej Platformie:

https://wykonawcy.oto-mistrz.pl/
„Opłata abonencka” oznacza kwotę pieniężną, którą płacą nam Dostawcy Usług zgodnie ze stroną cennika na naszej platformie: https://wykonawcy.oto-mistrz.pl/
„Konto Otomistrz”, “Konto” oznacza konto Otomistrz w Internecie do korzystania z Platformy Otomistrz, które umożliwia Dostawcy Usług umieszczanie Ogłoszeń reklamowych i promowanie swoich Usług na Platformie.
„Platforma Otomistrz” to internetowa platforma komunikacyjna dostępna na stronie https://oto-mistrz.pl/, która umożliwia nawiązanie komunikacji między Klientami a Dostawcami Usług.
„Taryfa abonencka” – oznacza płatny okres, w którym Użytkownik ma pełny dostęp do Platformy Otomistrz jako Dostawca Usług.
„Informacje o płatności” oznaczają informacje Dostawcy Usług używanego do prawidłowej płatności według stawki Taryfy abonenckiej zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, na którą składają się informacje zawarte w szczegółach karty płatniczej Dostawcy Usług, a mianowicie imię i nazwisko posiadacza karty, adres i kod pocztowy.
Dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują posiadacza jako konkretną osobę lub mogą być wykorzystywane do komunikacji z posiadaczem lub identyfikacji.
„Strona” oznacza naszą stronę internetową pod adresem: https://oto-mistrz.pl /
„Ustawienia prywatności” oznacza rozdział ustawień prywatności na koncie Otomistrz, w której Dostawca Usług może korzystać ze wszystkich swoich praw do prywatności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).
„Środki bezpośredniego kontaktu” oznaczają informację, która pozwoliłaby komuś skontaktować się z Państwem bezpośrednio (lub znaleźć informacje, które pozwolą to zrobić), aby mogli Państwo ominąć naszą Platformę. Na przykład numery telefonów, adresy e-mail i fizyczne, konta w mediach społecznościowych oraz osobiste strony internetowe z informacjami kontaktowymi są środkami bezpośredniego kontaktu.
„Komunikacja Usług” oznacza proces przekazywania informacji pomiędzy Klientami a Usługodawcami co do wykonania Usług dokonywany w drodze bezpośredniego kontaktu.„Wykonanie”, „Wykonywanie Usług” oznacza bezpośrednie świadczenie usług przez Usługodawców na rzecz Klientów zgodnie z wzajemnymi ustaleniami między sobą.

2. Wstęp

Platforma Otomistrz to internetowa platforma sieciowa dostępna w Serwisie https://otomistrz.pl/, która umożliwia połączenia pomiędzy Klientami a Usługodawcami za pomocą bezpośredniego kontaktu.

„Platforma Otomistrz” to internetowa platforma komunikacyjna dostępna na stronie https://oto-mistrz.pl/, która umożliwia nawiązanie komunikacji między Klientami a Dostawcami Usług.

Dostawcy Usług są niezależnymi właścicielami firm lub osobami fizycznymi. Dostawcy Usług są indywidualnymi niezależnymi kontrahentami, a nie pracownikami, partnerami, przedstawicielami, agentami, uczestnikami wspólnych przedsięwzięć, niezależnymi kontrahentami lub franczyzobiorcami Platformy Otomistrz.

3. Rejestracja na platformie

1) Platforma dla Dostawców Usług

Mamy formularz rejestracyjny dla Dostawców Usług, którzy chcą korzystać z naszej Platformy do promowania swoich Usług i znajdowania Klientów. A jeśli chcesz zostać Dostawcą, Usług, zarejestruj się za pomocą formularza rejestracyjnego Dostawcy Usług.

Istnieją dwa etapy rejestracji, po których uzyskasz pełny dostęp do konta Otomistrz.

1. Podczas rejestracji poprosimy cię o podanie twoich Danych osobowych poprzez wypełnienie informacji w formularzu rejestracyjnym. Zostaniesz poproszony o wypełnienie wszystkich wymaganych pól ze swoimi danymi osobowymi. Po wysłaniu wniosku o rejestrację jako Dostawcy Usług otrzymasz kod weryfikacyjny na podany numer telefonu w celu identyfikacji. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź kod” będziesz mógł zalogować się na konto i kontynuować procedurę rejestracji.

Należy zwrócić uwagę na to, że podczas rejestracji na Platformie zostaniesz poproszony o zaakceptowanie i/lub zgadzanie się z naszymi Warunkami Użytkowania i Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności, nie będziesz mieć prawa do korzystania z naszej Platformy.

2. Po potwierdzeniu numeru telefonu za pomocą kodu weryfikacyjnego będziesz mógł otrzymać dostęp do Platformy, zalogować się na konto Otomistrz i kontynuować rejestrację. Zostaniesz poproszony o wybranie Taryfay abonenckiej i wypełnienie wszystkich dodatkowych pól swoimi danymi osobowymi w rozdziale „Ustawienia” na twoim koncie. Należy pamiętać, że dopiero po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, wybraniu Taryfy abonenckiej oraz potwierdzeniu numeru telefonu i adresu e-mail otrzymasz pełny dostęp do konta Otomistrz na Platformie.

Aby umieścić swoje Ogłoszenie reklamowe musisz kliknąć „Wyślij ołoszenie” w dolnym rogu twojego Konta Otomistrz lub wybierz rozdział „Ogłoszenia”. Przed wysłaniem zostaniesz poproszony o wypełnienie wymaganych i opcjonalnych pól z danymi osobowymi powiązanymi z twoim Ogłoszeniem reklamowym.

W zamian za korzystanie z platformy wyrażasz zgodę na: (a) dostarczanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie na żądanie formularza rejestracyjnego Dostawcy Usług oraz (b) utrzymywanie i niezwłoczne aktualizowanie danych Dostawcy Usług w celu zachowania ich prawdziwości, dokładności i kompletności.

Jeśli Użytkownik dostarczy jakiekolwiek informacje, które są wprowadzające w błąd, nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są wprowadzające w błąd, nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować konto Użytkownika bez zwrotu opłaty subskrypcyjnej i odmówić jakiegokolwiek przyszłego korzystania z Platformy (lub jej części).

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, lub masz uzasadnione powody, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub unieważnić Twoje konto i odmówić późniejszego korzystania z Platformy (lub jakiejkolwiek jej części).

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie treści, które tworzysz lub w inny sposób udostępniasz na naszej Platformie. Należy pamiętać, że zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nieodpowiednich treści, takich jak fałszywe informacje, obraźliwe wiadomości, spam itp., a my mamy prawo usunąć takie Ogłoszeńenie reklamowe.

Otomistrz ma prawo do monitorowania dostępu do tej Platformy i korzystania z niej z prawem do edycji i usuwania, w szczególności między innymi w celu wykrycia nielegalnych lub nieautoryzowanych działań.

Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z twoim hasłem lub kontem. Zabronione jest przekazywanie Konta użytkownika Platformy Otomistrz lub identyfikatora użytkownika innej osobie bez naszej zgody. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu twojego hasła lub konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub straty wynikające z nieprzestrzegania niniejszego rozdziału użytkownika.

Wszystkie dane osobowe otrzymane od ciebie podlegają naszej Polityce prywatności.

2) Platforma dla Klientów

Jeśli chcesz zostać Klientem, możesz skorzystać z naszej Platformy, aby bezpośrednio znaleźć Dostawców Usług, którzy mogą świadczyć niezbędne Usługi. Aby zostać Klientem, nie musisz rejestrować Konta na naszej Platformie.

Kontaktując się bezpośrednio z naszymi Dostawcami Usług, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie negocjacje między tobą a Dostawcą Usług. Unitra nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność lub komunikację między Klientami a Dostawcami Usług, ani nie kontroluje jakości, czasu, legalności, niedostarczenia ani żadnych innych aspektów Usług, działań Dostawców Usług lub Klientów, ani uczciwości, odpowiedzialności, kompetencji, kwalifikacji lub jakichkolwiek działań/zaniechań lub jakichkolwiek ocen lub opinii przekazanych przez Klientów względem siebie.

Należy zwrócić uwagę, że korzystając z naszej Platformy, zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania i naszą Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności, nie będziesz mieć prawa do korzystania z naszej Platformy.

Aby dowiedzieć się więcej o gromadzeniu, przechowywaniu i przekazywaniu Ttwoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Jako użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z dostępem do Platformy oraz za bezpieczeństwo swoich systemów komputerowych, a my w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub straty związane z takimi działaniami.

4. Oświadczenia i gwarancje

Wszyscy Klienci oświadczają i gwarantują, że:

 • Osiągnęli co najmniej wymagany przez prawo wiek w jurysdykcji, w której zamieszkają lub z innych powodów są uprawnieni do zawierania prawnie wiążących umów;
 • Mają prawo, uprawnienia i zdolność prawną do zaakceptowania niniejszych Warunków i związania się obowiązkami zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków;
 • Przeczytali, zrozumieli i zgadzają się przestrzegać niniejszych Warunków i Polityki Prywatności oraz prawa obowiązującego kraju, w którym Usługa jest świadczona;
 • Podczas korzystania z Platformy lub otrzymania do niej dostępu będą działać w dobrej wierze zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami lub zwyczajami;
 • W przypadku akceptacji niniejszych Warunków w imieniu spółki lub innej organizacji, oświadczają i gwarantują, że mają pełne uprawnienia do działania w imieniu tej organizacji i wiążą tę organizację niniejszymi Warunkami.

Wszyscy Dostawcy Usług oświadczają i gwarantują, że:

 • Orztymując dostęp do Platformy, działają jako osoba fizyczna, osoba fizyczna-przedsiębiorca, spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, korporacja lub inna osoba prawna;
 • Otrzymali wszystkie niezbędne licencje na prowadzenie działalności gospodarczej i dokonali rejestracji podatkowej przedsiębiorstwa, zgodnie z wymogami jurysdykcji, w której świadczone będą Usługi;
 • Otrzymali ubezpieczenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia Usług;
 • Będą wykonywać Usługi zgodnie z ustaleniami z Klientem; i zapewnić Klientom terminowe, wysokiej jakości Usługi;
 • Będą oferować i świadczyć wyłącznie te Usługi, do których posiadają niezbędne umiejętności i doświadczenie oraz świadczyć takie Usługi bezpiecznie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 • Działają jako niezależni Dostawcy Usług i zwykle prowadzą niezależnie utworzoną działalność handlową, która ma taki sam charakter jak Usługi świadczone Klientom za pośrednictwem Platformy.
 • Dostawcy Usług świadczą Usługi pod własną nazwą lub nazwą firmy, a nie pod nazwą Otomistrz.
 • Zapewnienią własnyche narzędzia i materiały eksploatacyjne do wykonywania Usług. Mają prawo akceptować lub odmawiać Klientom i odrzucać umowy. Mają prawo do ustalania własnych stawek za wykonywane prace i świadczone Usługi.
 • Użytkownik (Usługodawca) jest w pełni odpowiedzialny za korzystanie z własnego osądu biznesowego przy wyborze Klientów i wydawaniu swoich tokenów na Platformach, jak również przy zawieraniu Umów o świadczenie usług i wykonywaniu Usług, oraz że w zależności od tego, w jaki sposób korzysta z takiego osądu biznesowego, istnieje szansa na indywidualny zysk lub stratę.
 • Ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Klientów za wszystkie świadczone Usługi, ich jakość, kompletność i terminowość.

Otomistrz oświadcza i gwarantuje, że:

 • Prowadzi działalność jako internetowa platforma komunikacyjna, która łączy Klientów z Dostawcami Usług, którzy chcą świadczyć Usługi. Nie świadczy żadnych Usług ani nie zatrudnia osób fizycznych do świadczenia Usług.
 • Nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność lub komunikację między Klientami a Dostawcami Usług, ani nie kontroluje jakości, czasu, legalności, niedostarczenia lub innych aspektów Usług, działań Dostawców Usług lub Klientów, ani uczciwości, odpowiedzialności, kompetencji, kwalifikacji lub jakichkolwiek działań/zaniechań lub jakichkolwiek ocen lub opinii przekazanych przez Klientów względem siebie.
 • Nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do przydatności, niezawodności, terminowości i dokładności Usług wymaganych lub świadczonych przez Klientów lub komunikacji między nimi, zarówno publicznie, jak i prywatnie, za pomocą metod interakcji online lub offline.
 • Nie nadzoruje, nie określa zakresu, nie kieruje, nie kontroluje ani nie monitoruje pracy Dostawcy Usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonywane Usługi, w szczególności między innymi za gwarancje lub warunki jakości wykonywanych Usług lub przydatności do określonego celu, ani za zgodność z prawem.
 • Nie jest służbą ani przedsiębiorstwem zajmującym się sprawami zatrudnienia i nie jest pracodawcą żadnego Dostawcy Usług.
 • Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy klienci odmawiają zapłaty za Usługi świadczone przez Dostawców Usług. Nie jesteśmy zobowiązani do rekompensowania Dostawcy Usług strat związanych z niepłaceniem przez Klienta ceny Usługi. Nie jesteśmy zobowiązani do kompensowania opłat ani świadczenia Usług Klientowi, jeśli Dostawca Usług nie spełni warunków świadczenia Usługi.
 • My (Platforma Otomistrz, Unitra) nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy nie można było dotrzeć do Klienta lub Usługodawcy za pomocą środków bezpośredniego kontaktu lub w przypadku, gdy Klient lub Usługodawca odmówi zamówienia/świadczenia usług.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykonania lub braku wykonania Usług przez Usługodawców na rzecz Klientów lub braku komunikacji Klientów i Usługodawców lub z jakichkolwiek informacji, treści lub materiałów udostępnionych Państwu przez Usługodawców lub Klientów.

5. Umowa między Klientami a Dostawcami Usług

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawnie wiążąca umowa („Umowa o świadczenie Usług”) między tobą jako Klientem a Dostawcą Usług jest zawarta, gdy bezpośrednio uzgodnicie warunki świadczenia niezbędnych Usług między sobą.

Otomistrz nie jest stroną żadnej Umowy o świadczenie Usług, a zawarcie Umowy o świadczenie Usług w żadnym wypadku nie prowadzi do powstania stosunku pracy lub innego stosunku służbowego między Klientem a Dostawcą Usług. Rola Otomistrz ogranicza się do zapewnienia komunikacji między Klientami a Dostawcami Usług za pośrednictwem internetowej Platformy komunikacyjnej.

6. Ceny, płatności i okresy próbne

1) Płatności między Klientami a Dostawcami Usług

Płatność za Usługę (i) świadczone przez Dostawcę Usług Klientowi jest dokonywana przez Klienta bezpośrednio do Dostawcy Usług zgodnie z procedurą płatności i danymi wskazanymi w Umowie o świadczenie Usług lub ich wzajemnym porozumieniu. Nie jesteśmy zobowiązani do rekompensowania Dostawcy Usług strat związanych z niepłaceniem przez Klienta ceny Usługi. Nie jesteśmy zobowiązani do kompensowania opłat ani świadczenia Usług Klientowi, jeśli Dostawca Usług nie spełnia warunków świadczenia Usługi.

2) Płatności między Otomistrz a Dostawcami Usług

Fakturowanie.

Aby rozpocząć korzystanie z Otomistrz jako Dostawcy Usług, musisz zakończyć proces rejestracji. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o wybranie Taryfy abonenckiej. Jeśli wybierzesz płatny model z przedpłatą, zostaniesz przekierowany na stronę płatności. Wysokość opłaty Taryfy abonenckiej i informacje o Taryfie abonenckiej podane na naszej Platformie i można je znaleźć tutaj lub na koncie Otomistrz Dostawcy Usług w rozdziale „Przedpłata”.

Możemy zmieniać nasze Opłaty Subskrypcyjne i Taryfy Subskrypcyjne od czasu do czasu poprzez zamieszczenie zmian na Koncie użytkownika.

Taryfa abonencka.

Platforma Otomistrz proponuje takie stawki Taryfy abonenckiej:

Bezpłatna taryfa. Taryfy Pplatformy Otomistrz zapewniają bezpłatny dostęp do Ogłoszeń reklamowych Dostawcy Usług na Platformie.

Płatne taryfy. Taryfy platformy Otomistrz zapewniają płatny dostęp do Ogłoszeń reklamowych Dostawcy Usług na Platformie, zapewniając Dostawcom Usług dodatkowe możliwości w ciągu kilku miesięcy.

Możesz dowiedzieć się więcej o Taryfie abonenckiej na stronie z cenami na naszej Platformie: https://wykonawcy.oto-mistrz.pl/.

Zasady anulowania

Po wysłaniu zapytania (telefonicznie, poprzez formularz w zakładce „Kontakt z nami” lub e-mailem: [email protected] ) na anulowanie którejkolwiek z Taryf abonenckich z naszej strony nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty. Jednak w przypadku anulowania nie ma zwrotu pieniędzy (proporcjonalnego lub innego). W celu zapewnienia uczciwości wobec wszystkich naszych Dostawców Usług nie przewidziano żadnych wyjątków.

Jeśli anulujesz przedpłatę przed wygaśnięciem Taryfy abonenckiej, nadal będziesz mieć dostęp do konta Otomistrz i Ogłoszeń reklamowych do końca obowiązywania Taryfy abonenckiej (3 miesiące).

Sposoby płatności

Możesz zapłacić rachunek Otomistrz na Platformie kartą kredytową i/lub przelewem bankowym. W przypadku przelewu bankowego przedstawimy ci konto zawierające prawidłowe, aktualne i pełne dane bankowe, a także dane zamówienia na twoje żądanie.

Nie przetwarzamy żadnych danych dotyczących płatności. Zgadzasz się, że wszystkie twoje płatności będą przetwarzane przez Dostawców Usług płatniczych, którzy są odpowiedzialni za wszystkie sprawy związane z twoim przelewem pieniężnym, i w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za przetwarzanie twoich transakcji pieniężnych. Przed dokonaniem płatności zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z naszego systemu płatności.

Wszystkie kwoty i Taryfa abonencka określone lub wymienione w niniejszych Warunkach podlegają opłacie w złotych polskich (PLN). Wszelkie opłaty uiszczone za Platformę Otomistrz, w tym Taryfa abonencka, nie podlegają anulowaniu ani zwrotowi.

Wznowienie

Nie zapewniamy aktualizacji. Jeśli jesteś subskrybentem płatnej taryfy, twoja płatność w Otomistrz nie zostanie automatycznie odnowiona pod koniec odpowiedniego okresu przedpłaty i musisz odnowić swoją taryfę na swoim koncie Otomistrz.

Odwołanie.

Anulowanie wejdzie w życie w ostatnim dniu bieżącego okresu obowiązywania Taryfy abonenckiej. Po wysłaniu zapytania (telefonicznie, poprzez formularz w zakładce „Kontakt z nami” lub e-mailem: [email protected] ) na anulowanie nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

Możesz zmienić Taryfę abonencką na swoim koncie Otomistrz, aktualizując Taryfę abonencką.

Niepłacenie; zawieszenie

Jeśli Państwa karta kredytowa zostanie zamknięta lub informacje o koncie zostaną zmienione, lub jeśli z jakiegokolwiek powodu opłata zostanie odrzucona, powinni Państwo niezwłocznie zaktualizować swoje Konto Otomistrz lub dostarczyć nowe konto płatnicze, odpowiednio, aby procesor zewnętrzny mógł przetworzyć takie informacje. Jeśli nie możesz zaktualizować swojego konta karty kredytowej, podając odpowiednie informacje, płatne opcje na twoim koncie Otomistrz będą niedostępne. Możesz ponownie korzystać z Platformy Otomistrz w płatnych Taryfach dopiero po pomyślnej płatności.

7. Licencja

W trakcie korzystania z naszej Platformy udzielamy użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i osobiste korzystanie z naszej Platformy i/lub przeglądanie treści publikowanych na Platformie i Stronie. Nie możesz jej pobierać, modyfikować ani powielać. Można to zrobić wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

Publikując Ogłoszenie i/lub przesyłając Opinie (kontaktując się z nami) do Otomistrz, użytkownik przenosi na Otomistrz i Unitra Ltd., bez opłat, wieczystą, nieodwołalną, ogólnoświatową wyłączną licencję na tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, reprodukcję, wykonywanie, wyświetlanie i inne wykorzystanie, wszelkich praw własności intelektualnej lub informacji zastrzeżonych zawartych w takich Opiniach i Ogłoszeniach, w tym bez ograniczeń prawo do udzielania sublicencji lub przenoszenia któregokolwiek z powyższych.

Będziemy uprawnieni do korzystania z wszelkich Ogłoszeń reklamowych, które nam przekazujesz oraz wszelkich pomysłów, koncepcji lub technik zawartych w takich Ogłoszeniach reklamowych, w dowolnym celu, w tym między innymi do celów rozwojowych i marketingowych przy użyciu takich Ogłoszeń reklamowych i Opinii bez ograniczeń i bez powiadamiania Użytkownika lub rekompensaty. Nie przesyłaj nam żadnych informacji ani materiałów, do których nie chcesz przyznać nam takich praw.

8. Opinia

Doceniamy twoje Opinie!

Pamiętaj jednak, że zostawiając swoje Opinie (w formularzu w rozdziale “Kontakt z nami”) na naszej Platformie lub wysyłając swoje Opinie e-mailem, poprosimy cię o podanie nam swoich Danych osobowych poprzez wypełnienie informacji w formularzu w rozdziale „Kontakt z nami” lub podaniu ich w wiadomości e-mail.

Twoja Opinia oznacza wszelkie informacje, które przekazujesz nam w odniesieniu do Strony, Platformy, Usługi lub Dostawców Usług w postaci komentarzy lub opinii, co jest zawsze mile widziane i zachęcane.

Jeśli ty jako Użytkownik przekażesz nam Opinię zwrotne na temat Platformy, takie jak zalecenia dotyczące ulepszeń lub funkcji, lub informacje zwrotne na temat Dostawców Usług, takie informacje zwrotne nie będą traktowane jako poufne i nie będą objęte ochroną praw własności intelektualnej, a prawo do korzystania z tej informacji zwrotnej będzie należeć do nas i może stać się częścią Platformy bez płacenia ci jako Użytkownikowi jakiejkolwiek rekompensaty.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Platformy, chyba że wyraźnie stwierdzimy o innym.

Użytkownik zgadza się jednak, że (i) przesyłając dobrowolnie treści do Otomistrz, automatycznie traci prawo do wszelkich praw własności intelektualnej; oraz (i) dobrowolnie przesłane treści do Otomistrz lub któregokolwiek z jego pracowników lub przedstawicieli automatycznie stają się własnością Otomistrz. Użytkownik zgadza się, że wszelkie Informacje zwrotne przekazane przez niego za pośrednictwem Strony będą uważane za niepoufne. Otomistrz będzie miał prawo do wykorzystania takich informacji w sposób nieograniczony.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje i inne treści zawarte w przesłanych przez niego Opiniach, w tym, bez ograniczeń, za ich prawdziwość i dokładność.

Należy pamiętać, że przekazując swoje Opinie i korzystając z naszej Platformy, zgadzasz się na nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności, nie będziesz mieć prawa do korzystania z naszej Platformy i przekazywania swoich Opinii.

9. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa do naszej Platformy, treści publikowanych na Stronie tej Platformie, w szczególności między innymi do funkcjonalności, wszystkich informacji, oprogramowania, tekstu, wyświetlanych materiałów, obrazów, wideo i audio, a także projektu, wybranych elementów i lokalizacji, interfejsu wizualnego, plików do pobrania cyfrowego, materiałów tekstowych, grafiki, logo i wszelkich innych elementów Platformy są i powinny pozostać naszą wyłączną własnością.

Szanujemy własność intelektualną innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca lub znak towarowy używany na Platformie został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich/znaków towarowych, poinformuj nas o tym.

Warunki pozwalają na korzystanie z naszej Platformy wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie komercyjne wykorzystanie przez osoby nieupoważnione bez pisemnego powiadomienia jest zabronione.

10. Ograniczenie

Musisz korzystać z Platformy w pełni przestrzegając niniejszych Warunków Użytkowania. Jednym z warunków korzystania z Platformy jest zakaz korzystania z Platformy w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik nie może korzystać z Platformy w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub pogorszenie działania Unitra lub Platformy. Użytkownik nie może otrzymywać ani próbować otrzymywać żadnych materiałów ani informacji w jakikolwiek sposób, które nie zostały celowo przewidziane przez Platformę.

Ponadto Użytkownik zgadza się na nie używanie Platformy do: (a) pobierania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych, robaków, złośliwego kodu lub jakiegokolwiek oprogramowania, które ma na celu uszkodzenie lub zmianę systemu komputerowego lub urządzenia mobilnego lub danych; (b) gromadzenia informacji lub danych innych użytkowników, w tym adresów e-mail, bez ich zgody (na przykład za pomocą botów, programów-botów, pająków internetowych lub skrobaków internetowych); (c) wyłączenia, przeciążenia, pogorszenia działania lub innej ingerencji w działanie serwerów lub sieci podłączonych do Platformy (np. atak DoS); d) prób otrzymania nieautoryzowanego dostępu do Platformy lub serwerów i sieci podłączonych do Platformy (np. poprzez dobieranie haseł); lub (e) ingerencji w proces korzystania z Platformy przez innego użytkownika.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Otomistrz i Unitra ani jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy i wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cokolwiek, co wynika z korzystania przez ciebie z tej Platformy lub jest z nią w jakikolwiek sposób związane, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest przewidziana w umowie. Otomistrz i Unitra w szczególności, jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy i kontrahenci, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, towarzyszące lub faktyczne zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez ciebie z tej Platformy.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności, gwarancje i odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się do zagwarantowania, zwolnienia i zabezpieczenia Otomistrz i Unitra, a także ich spółek dominujących, zależnych, stowarzyszonych, licencjodawców i dostawców, a także każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością (w szczególności rozliczeniami, wyrokami sądowymi, grzywnami i karą) oraz kosztami (w szczególności honorariami prawnymi, kosztami sądowymi i innymi kosztami sądowymi) związanymi z wszelkimi roszczeniami lub roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie w związku z twoim dostępem do Platfromy, nieprzestrzegania niniejszych Warunków lub naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawanego.

13. Brak gwarancji

Platforma jest udostępniona „jak jest” i „tak, jak jest dostępna”, ze wszystkimi błędami i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z tą Platformą lub treściami opublikowanymi na tej Platformie lub Stronie. Ubezpieczone strony nie gwarantują dokładności ani kompletności komunikacji ani adekwatności Platformy i wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w komunikacji.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących wyników uzyskanych podczas korzystania z Platformy i Strony lub określonej funkcji Platformy, a także jej niezawodności, dostępności, dokładności lub zdolności do zaspokojenia twoich potrzeb. Nie gwarantujemy, że dostęp do Platformy lub Strony będzie ciągły lub wolny od błędów lub że wady Platformy lub Strny zostaną naprawione.

14. Zakaz używania przez nieletnich

Prawo na dostęp do Platformy i korzystanie z niej mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Otrzymując dostęp do dowolnej Platformy lub korzystając z niej, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz wszelkie uprawnienia, prawa i zdolność prawną do zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania i przestrzegania wszystkich postanowień i warunków. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz otrzymać dostępu do Platformy i korzystać z niej.

15. Prawo obowiązujące i rozwiązywanie sporów

Korzystając z tej Platformy, zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania lub wszelkie spory, które mogą powstać między nami a tobą, będą regulowane przez prawo Cypryjskie.

Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami użytkowania powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji między nami a tobą, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać spór. Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia, spory będą rozstrzygane w sądach Cypru.

16. Zmiany niniejszych Warunków Użytkowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania. Możemy powiadomić Użytkownika o takich zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania poprzez powiadomienie na Platformie. Aktualizacje stają się prawnie wiążące po opublikowaniu zaktualizowanych Warunków na Platformie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z korzystaniem z naszej Platformy, skontaktuj się z nami przez e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 (573) 569 220