Nie przegap okazji i pobierz aplikację już teraz!
Pobierz aplikację

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

11.10.2023
474
Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu


Jeżeli kiedykolwiek się zastanawiałeś, aby usunąć drzewo nawet na własnej działce, musisz wiedzieć, za co możesz ponieść karę i jakie drzewa można usunąć bez zezwolenia. Kwestię zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wyjaśnia art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Łatwy sposób na znalezienie wykonawcy z usługi Wycinka drzew Mamy 2194 specjalistów Średnia ocena 4.8 – blisko Ciebie!

Czekać…

Otóż, według 2022 i najnowszej aktualizacji przepisów, za wycinkę drzew i krzewów nie poniesiesz kary, jeśli ona miała miejsce na własnej posesji, a także w celach niekomercyjnych, czyli nie związanych z dalszą sprzedażą.

Czytaj dalej i dowiesz się, za co możesz ponieść karę w wysokości kilku tysięcy złotych i odpowiedzialność karną.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na usunięcie drzewa

Czy możemy pójść sobie do lasu i wyciąć drzewko? Wycinka drzew w lesie prywatnym bez zezwolenia nie jest możliwa. Za takie wykroczenie można ponieść karę, która w niektórych przypadkach wynosi 500 zł za 1 cm obwodu drzewa.  Zgodnie z rozporządzeniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, są sytuacje, w których zgodnie z gov.pl pozwolenie na wycięcie drzewa jest konieczne:

 • W parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu. Ponieważ drzewa są ważnym elementem na takich terenach i pełnią kilka funkcji, w tym i ekologiczną, wprowadzono zakaz niszczenia i usuwania drzewostanu. Najbardziej to dotyczy drzew z gatunków chronionych.  O tym, czy na danym obszarze rzeczywiście obowiązuje taki zakaz, można się dowiedzieć w rozporządzeniu wojewody lub uchwały sejmiku.
 • Koniecznością zezwolenia objęta jest także likwidacja drzew lub krzewów w pasie drogowym drogi publicznej.

Kiedy nie trzeba uzyskać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Według danych z 2022 i przepisów art. 83f ust. 1 o ochronie przyrody, wycinka drzew bez zezwolenia 2022 może mieć miejsce, jeżeli:

 • Rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 • Rosną na terenie nieruchomości osób fizycznych, a ich usuwanie nie jest w żaden sposób związane z działalnością gospodarczą i dalszą sprzedażą;
 • Nie są wpisane do rejestru zabytków;
 • Przeszkadzają w widoczności sygnalizatorów i pociągów, stanowią przeszkody lotnicze;
 • Są usuwane z parku lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • Są złamane lub przewrócone;

O konieczności powiadomienia o usunięciu drzew

Nawet jeżeli mamy drzewo na własnej działce i z jakiegoś powodu chcemy go usunąć nie w celu komercyjnym, w niektórych sytuacjach musimy zgłosić zamiar usunięcia.

Czy można wyciąć tuję bez pozwolenia na własnej działce? Zależy od obwodu drzewa! Zgodnie z zakonem zgłaszać zamiar wycinki drzewa należy, gdy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Zgłoszenie można napisać własnoręcznie, ale ma ono zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, na której rośnie drzewo, projekt zagospodarowania działki ze schematycznym pokazaniem usytuowania drzewa na nieruchomości.

Po podaniu zgłoszenia należy oczekiwać na specjalnie przeznaczoną osobę do oględzin, który ustali zgodność z prawdą, wyznaczy nazwę gatunku drzewa i jeszcze kilka szczegółów. Warto zauważyć, że gmina może wnieść sprzeciw, ale tylko w terminie do 14 dni z momentu oględzin. Może tak się wydarzyć w przypadku lokalizacji drzewa, a także jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Jeśli faktu sprzeciwu nie było, drzewo można usuwać.

Różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę

Zgłoszenie oznacza samodzielne informowanie o tym, że chcemy usunąć drzewo z naszej posesji. Ten fakt musi być zgłaszany, jeżeli obwód pnia drzewa przekracza dozwolony w przepisach. Pozwolenie na wycinkę drzew natomiast oznacza, że niektóre drzewa można wycinać bez dodatkowego sprawdzenia i sporządzenia dokumentów. W powyższych akapitach opisaliśmy, w jakich przypadkach należy wystosować zgłoszenie, a w jakich obowiązuje zezwolenie na usunięcie.

Podsumowanie

 • Drzewa i krzewy są mocno chronione zakonami w Polsce i przepisami unijnymi. To wiążę się z ekologią i krajobrazem, a więc należy dokładnie wiedzieć, jakie drzewa można wyciąć, a jakie – nie;
 • Nie wszystkie drzewa nawet na swojej działce możesz usunąć bez konsekwencji. To zależy od obwodu pnia drzewa. Jeżeli jego obwód jest większy od tego wyznaczonego w przepisach, należy wystosować zgłoszenie na wycinkę drzewa;
 • Niektóre drzewostany są objęte zezwoleniem na wycinkę, jeżeli chodzi o strategicznie ważne obszary, na których drzewa stanowią poważną przeszkodę lub są zagrożeniem (np. są złamane);